درباره مهسا عباس زاده

 • مهسا عباس زاده تدریس 0 بررسی

مهارت ها

 • آزمایشگاه علوم تجربی 1
 • آزمایشگاه علوم تجربی 2
 • پنجم ابتدایی
 • چهارم ابتدایی
 • خمیر بازی
 • دروس مشترک دوازدهم ریاضی و تجربی
 • دروس مشترک دوازدهم نظری
 • دروس مشترک متوسطه نظری
 • دروس مشترک یازدهم ریاضی و تجربی
 • دروس مشترک یازدهم نظری
 • دهم تجربی
 • دهم ریاضی
 • دهم معارف
 • دوازدهم تجربی
 • دوره دوم متوسطه
 • ریاضی 1
 • ریاضی 2
 • ریاضی پنجم ابتدایی
 • ریاضی چهارم ابتدایی
 • ریاضی سوم ابتدایی
 • ریاضی ششم ابتدایی
 • ریاضی عمومی 1 و 2
 • ریاضی فیزیک
 • ریاضی نهم متوسطه
 • ریاضی هشتم متوسطه
 • ریاضی هفتم متوسطه
 • زیست شناسی (پیش دانشگاهی)
 • زیست شناسی 1
 • زیست شناسی 2
 • سوم ابتدایی
 • ششم ابتدایی
 • شیمی (پیش دانشگاهی)
 • شیمی 1
 • شیمی 2
 • عربی هفتم متوسطه
 • علوم تجربی
 • علوم تجربی پنجم ابتدایی
 • علوم تجربی چهارم ابتدایی
 • علوم تجربی سوم ابتدایی
 • علوم تجربی ششم ابتدایی
 • علوم تجربی نهم متوسطه
 • علوم تجربی هشتم متوسطه
 • علوم تجربی هفتم متوسطه
 • علوم زمین
 • علوم و معارف اسلامی
 • فارسی پنجم ابتدایی
 • فارسی چهارم ابتدایی
 • فارسی سوم ابتدایی
 • فارسی ششم ابتدایی
 • فارسی نهم متوسطه
 • فارسی هشتم متوسطه
 • فارسی هفتم متوسطه
 • فیزیک (پیش دانشگاهی تجربی)
 • فیزیک 1 (علوم تجربی)
 • فیزیک 2 (علوم تجربی)
 • متوسطه نظری
 • نگارش فارسی پنجم ابتدایی
 • نگارش فارسی چهارم ابتدایی
 • نگارش فارسی سوم ابتدایی
 • نگارش فارسی ششم ابتدایی
 • نگارش هشتم متوسطه
 • نگارش هفتم متوسطه
 • هشتم متوسطه
 • هفتم متوسطه
 • هندسه 1
 • یازدهم تجربی

تاریخ تولد : 1377/04/16

وضعیت تاهل : مجرد


تحصیلات

آخرین مقطع تحصیلات : کارشناسی

رشته تحصیلی : شیمی کاربردی

دانشگاه محل تحصیل : آزاد واحد کرج

میزان تسلت به زبان انگلیسی : کم و بیش


سوابق کاری و تحصیلی

دانشجو هستم

سابقه کار (0)

  هنوز هیچ فعالیتی وجود ندارد.

اطلاعات

 • نرخ ساعتی: 0تومان
 • امتیاز:
 • تجربیات: بدون سابقه کار
 • پروژه های انجام شده: 0
 • کل درآمد: 0تومان
 • استان: البرز