درباره ملیکا علی محمدی

 • ملیکا علی محمدی طراح سوال _ مشاور تحصیلی_توانایی تدریس عربی و زبان و ادبیات 0 بررسی

مهارت ها

 • ادبیات فارسی (قافیه، عروض، سبک شناسی و نقد ادبی)
 • اقتصاد
 • انگلیسی 1
 • انگلیسی نهم متوسطه
 • انگلیسی هشتم متوسطه
 • انگلیسی هفتم متوسطه
 • تاریخ 1 ایران و جهان باستان
 • تاریخ معاصر ایران
 • جامعه شناسی 1
 • جامعه شناسی 2
 • جغرافیای ایران
 • خلاصه نویسی کتاب
 • داستان نویسی
 • دروس مشترک دهم انسانی و معارف
 • دروس مشترک دهم و یازدهم نظری
 • دروس مشترک دوازدهم انسانی و معارف
 • دروس مشترک یازدهم انسانی و معارف
 • دهم انسانی
 • دوازدهم انسانی
 • دوره اول متوسطه
 • دوره دوم متوسطه
 • دین و زندگی 1
 • دین و زندگی 1 رشته ادبیات و علوم انسانی
 • روان شناسی
 • ریاضی اول ابتدایی
 • ریاضی دوم ابتدایی
 • ریاضی هفتم متوسطه
 • زبان انگلیسی 2
 • زبان و ادبیات فارسی (عمومی)
 • عربی نهم متوسطه
 • عربی هشتم متوسطه
 • عربی هفتم متوسطه
 • عربی، زبان قرآن 1 (انسانی)
 • عربی، زبان قرآن 1 (مشترک ریاضی و تجربی)
 • عربی، زبان قرآن 2
 • عربی، زبان قرآن 2 (انسانی)
 • علوم اجتماعی (پیش دانشگاهی)
 • علوم انسانی
 • علوم تجربی اول ابتدایی
 • علوم تجربی دوم ابتدایی
 • علوم تجربی سوم ابتدایی
 • علوم و فنون ادبی 1
 • علوم و فنون ادبی 2
 • فارسی 1
 • فارسی 2
 • فارسی اول ابتدایی
 • فارسی پنجم ابتدایی
 • فارسی چهارم ابتدایی
 • فارسی دوم ابتدایی
 • فارسی سوم ابتدایی
 • فارسی ششم ابتدایی
 • فارسی نهم متوسطه
 • فارسی هشتم متوسطه
 • فارسی هفتم متوسطه
 • کتاب کار انگلیسی 1
 • کتاب کار انگلیسی 2
 • کتابخوانی
 • کنکور سراسری
 • متوسطه
 • نگارش 1
 • نگارش 2
 • نگارش فارسی اول ابتدایی
 • نگارش فارسی پنجم ابتدایی
 • نگارش فارسی چهارم ابتدایی
 • نگارش فارسی دوم ابتدایی
 • نگارش فارسی سوم ابتدایی
 • نگارش فارسی ششم ابتدایی
 • نگارش نهم متوسطه
 • نگارش هشتم متوسطه
 • نگارش هفتم متوسطه
 • هفتم متوسطه
 • هنر و ادب فارسی

تاریخ تولد : 1379/02/12

وضعیت تاهل : مجرد


تحصیلات

آخرین مقطع تحصیلات : کارشناسی

رشته تحصیلی : جامعه شناسی

دانشگاه محل تحصیل : شهیدبهشتی

میزان تسلت به زبان انگلیسی : خوب

دارای مدرک زبان : دانشجوی دوره های ifc


سوابق کاری و تحصیلی

سابقه مشاوره و تدریس در مدرسه غیرانتفاعی متخصص علوم انسانی

سابقه کار (0)

  هنوز هیچ فعالیتی وجود ندارد.

اطلاعات

 • نرخ ساعتی: 0تومان
 • امتیاز:
 • تجربیات: با 1 سال سابقه کار
 • پروژه های انجام شده: 0
 • کل درآمد: 0تومان
 • استان: تهران