آگهی استخدام

گروه آموزشی استاد، نتایج مرحله دوم مربوط به استخدام شرکت ها در سال ۱۳۹۶ را به شرح زیر اعلام می دارد. رزومه شما بر اساس اطلاعات تکمیلی در سایت و مطابقت با تخصص های مورد نیاز کارفرما انتخاب شده است. در صورت علاقه مندی و تمایل به همکاری در این موقعیت شغلی می توانید مراحل زیر را […]

اولین سری استخدام دبیر سال 1396

گروه آموزشی استاد، نتایج مرحله اول استخدام مدارس سال ۱۳۹۶ برای برخی مدارس را به شرح زیر اعلام می دارد.   رزومه شما بر اساس اطلاعات تکمیلی در سایت گروه آموزشی استاد و مطابقت با تخصص های مورد نیاز کارفرما انتخاب شده است. در صورت علاقه مندی به همکاری در این موقعیت شغلی می توانید مراحل زیر […]